U bevindt zich: Home - Donaties

Donaties

Om de Nederlandse militair juridische bibliotheek te kunnen laten functioneren zijn er financiën benodigd. De Nederlandse militair juridische bibliotheek is daarvoor aangewezen op donaties, schenkingen en legaten.

Donaties en schenkingen aan de Nederlandse militair juridische bibliotheek zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting, omdat de stichting door de Belastingdienst is aangewezen als een Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Meer informatie daarover treft u aan op de website van de Belastingdienst. Omdat de Nederlandse militair juridische bibliotheek tevens wordt gezien als een “culturele ANBI”, geldt er een extra giftenaftrek. De stichting betaalt tevens geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen.

Ons RSIN/fiscaal nummer betreft: 853520355
Ons KvK nummer betreft: 59487852
Ons bankrekeningnummer (IBAN) betreft: NL91 SNSB 09 38 96 44 37 t.n.v. Stg Nederlandse Militair Juridische Bibliotheek.

Donateur worden

Wilt u donateur worden van de Nederlandse militair juridische bibliotheek? Dat kan. Wij verzoeken u dan uw periodieke donatie via internetbankieren te verzorgen. Wij hebben geen machtigingskaarten. Het verwerken van machtingskaarten brengt voor de stichting kostbare administratieve lasten met zich mee, zoals het aanschaffen en onderhouden van daarvoor benodigde computerprogrammatuur (software).

Eenmalige donatie

Mocht u een eenmalige donatie of schenking aan de stichting overwegen, dan kunt u dat doen door het door u gewenste bedrag over te maken op ons rekeningnummer.

Bijdrage voor de collectie

Heeft u een boek of een collectie van boeken die interessant kan zijn voor de Nederlandse militair juridische bibliotheek? Neemt u dan contact met ons op. U treft onze contactgegevens op de pagina “Contact” aan.