U bevindt zich: Home - Doelstellingen en beleid

Doelstellingen en beleid

Het militair recht is in Nederland een van de kleinere specialismen in het recht. Het beslaat echter een groot aantal rechtsgebieden; van het internationaal recht tot het straf- en ambtenarenrecht. Over al deze onderwerpen zijn door de eeuwen heen talloze boeken en artikelen geschreven. Vanwege de kleine kring van beoefenaars van het militair recht, zijn deze geschriften zelden in grote oplagen verschenen. De ervaring heeft geleerd dat het daardoor moeilijk is om nog fysiek de hand te leggen op bepaalde boeken en geschriften, zeker als een werk langere tijd geleden gepubliceerd is geweest. Er bestaan vele privécollecties van personen die het militair recht een warm hart toedragen waarin deze werken een plaats kunnen hebben. Maar wellicht moet ook de spijtige constatering worden gedaan dat sommige werken reeds definitief verloren zijn gegaan.

In Nederland bestond er tot op heden nog geen centrale plaats waar speciaal boeken en artikelen verzameld werden op het gebied van het militair recht. Natuurlijk zijn er wel diverse universiteitsbibliotheken die een eigen collectie hebben welke overigens – zo leert de ervaring – veelal een bescheiden omvang heeft. Sommige werken zijn echter simpelweg niet meer beschikbaar voor de wetenschapsbeoefening, omdat de nog bestaande exemplaren alleen nog in privécollecties een plaats hebben. Naast dat deze collecties niet openbaar zijn, ligt er nog een latent gevaar op de loer. Dat gevaar bestaat erin dat indien de rechthebbende besluit om een privécollectie van de hand te doen, het aan het toeval moet worden overgelaten of de daarin aanwezige boeken niet weggegooid worden.

Op donderdag 19 december 2013 hebben Bas van Hoek en Jos Vink te Vught de Stichting tot oprichting en instandhouding van de Nederlandse militair juridische bibliotheek opgericht. Het hoofddoel van de stichting is het oprichten en in stand houden van een bibliotheek die boeken, andere geschriften en collecties van boeken verzamelt, beheert en uitleent op het gebied van het militair recht, met een primaire focus op het Nederlandse militair straf-, tucht- en ambtenarenrecht. De Nederlandse militair juridische bibliotheek probeert zo te voorkomen dat bepaalde werken op het gebied van het militair recht mogelijk voor eeuwig verloren gaan. Verder kunnen werken, door opname in de Nederlandse militair juridische bibliotheek, een weg vinden naar een beoefenaar van het militair recht en zo (weer) voor de wetenschap beschikbaar worden.

Om de Nederlandse militair juridische bibliotheek te kunnen laten functioneren zijn er ook financiën benodigd. De stichting heeft daarom verder tot doel om fondsen te verwerven door middel van onder andere donaties, schenkingen en subsidies teneinde voornoemde bibliotheek daadwerkelijk op te kunnen richten en in stand te kunnen houden.