WAT WILLEN WIJ BEREIKEN

De Nederlandse Militair Juridische Bibliotheek probeert te voorkomen dat bepaalde werken op het gebied van het militair recht ‘mogelijk’ voor eeuwig verloren gaan. Wij zetten ons daarom in voor:

INSTANDHOUDEN

Wij willen de centrale plaats zijn waar boeken en artikelen verzameld worden op het gebied van het militair recht

SAMENWERKING

Wij werken samen met betrouwbare partners met een zelfde visie op zorgvuldig beheer.

BEHEER

Het beheer van onze boekwerken is in handen van experts op het gebied van het militair recht.

BESCHIKBAARSTELLEN

Door het beschikbaar stellen kan de collectie een weg vinden naar de beoefenaars van het militair recht en zo (weer) voor de wetenschap beschikbaar worden.