De ambassadeurs zetten zich in voor de Nederlandse militair juridische bibliotheek om privécollecties op het gebied van militair recht in kaart te brengen ten behoeve van mogelijke opname in de collectie van de Nederlandse militair juridische bibliotheek. De ambassadeurs voorzien het bestuur tevens van gevraagd en ongevraagd advies over het beleid en de werkzaamheden van de stichting in de breedste zin des woords.

De ambassadeurs ontvangen geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden ten behoeve van de Nederlandse militair juridische bibliotheek.