Brigade-generaal (b.d.) Jan Peter Spijk (1956) trad na een (korte) loopbaan als officier bij de logistiek in 1990 toe tot de Militair Juridische Dienst. Hij vervulde meerdere functies, waaronder die van Directeur Personeelsbeleid bij het Ministerie van Defensie, Director Personnel Policy and Manpower bij Allied Command Operations (SHAPE) en Nederlands Contingents-commandant in Kabul, Afghanistan. Laatstelijk bekleedde Jan Peter Spijk de functie van Hoofd van de Militair Juridische Dienst Krijgsmacht, tevens adjunct directeur Directie Juridische Zaken van het Ministerie van Defensie. Ook was hij militair lid van de militaire kamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Hij heeft meerdere bestuursfuncties vervuld bij de International Society for Military Law and the Law of War, waaronder die van President (2012 – 2018). Jan Peter Spijk is momenteel extern Raadadviseur van het ministerie van Defensie en is voorzitter van meerdere adviescommissies, voor o.m. Defensie en BZK. Hij is redactievoorzitter van het Militair Rechtelijk Tijdschrift.