Kolonel (b.d.) Gert F. Walgemoed (1950) was sinds 2001 als universitair hoofddocent verbonden aan de leerstoelgroep Militair recht van de Universiteit van Amsterdam. Hij verzorgde tot 2014 het onderwijs in militair ambtenarenrecht en tot 2012 ook het vak militair straf- en tuchtrecht. Tot 2003 was Gert Walgemoed aangesteld als beroepsofficier bij de Koninklijke Landmacht. Na een loopbaan bij de artillerie ging hij in 1982 over naar de Militair Juridische Dienst en vervulde als militair jurist, laatstelijk in de rang van kolonel, meerdere functies binnen de Koninklijke Landmacht en bij de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Tijdens zijn militaire loopbaan was hij lid van de arrondissementskrijgsraad in Arnhem en nadien van de militaire kamer van de arrondissementsrechtbank te Arnhem en de bestuurskamer van de arrondissementsrechtbank te ’s Gravenhage. Van 2005 tot 2015 was hij raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep. Gert Walgemoed was meerdere jaren redactielid van het Militair Rechtelijk Tijdschrift, van de losbladige uitgave Van den Bosch c.s., Militair straf- en tuchtrecht en van de Kluwer uitgave Lexplicatie Militair straf, strafproces en tuchtrecht. Ook was hij (co-)auteur van de Kluwer studiepocket Militair Strafrecht en Militair Tuchtrecht en de mastermonografie Hoofdzaken van het militair ambtenarenrecht.