Kapitein ter zee (LD) Michel Loof is zijn loopbaan bij Defensie begonnen als dienstplichtige. Na de dienstplicht bij de Koninklijke Marine in 1982 werd hij in 1983 beroepsmilitair en na een loopbaan als onderofficier werd hij in 1994 officier van de logistieke dienst. Het zwaartepunt van zijn loopbaan ligt bij functies op rechtspositioneel gebied waaronder behandelaar bezwaar bij het toenmalige Adviesorgaan bestuursrechtelijke geschillen KM en (senior) beleidsmedewerker financiële arbeidsvoorwaarden bij de Hoofddirectie Personeel. Ook werkte hij als wervingsvoorlichter bij de afdeling personeelsvoorziening. Daarnaast vervulde hij functies aan boord van fregatten van de Koninklijke Marine en aan boord van deze schepen werd hij ingezet voor de missies Enduring Freedom (2002, Hr.Ms. Van Amstel) en Active Endeavour (2003, Hr.Ms. Abraham van der Hulst). Ook werd hij in 2011 uitgezonden als Legal Advisor naar het hoofdkwartier van de EU-antipiraterijmissie Atalanta (2010) in Londen en in 2018 als Branch Head CJ1 bij het hoofdkwartier van de NATO missie Resolute Support in Kabul, Afghanistan. Sinds januari 2019 is kapitein ter zee Loof werkzaam als hoofd van het cluster individuele casuïstiek bij de Hoofddirectie personeel van het ministerie van Defensie.