Prof. dr. Terry D. Gill ( 1952) is emeritus hoogleraar militair recht aan de Universiteit van Amsterdam en de Nederlandse Defensieacademie en was van 1985 tot februari 2013 als universitair hoofddocent Internationaal Publiekrecht verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Terry Gill doceert de vakken International Humanitarian Law, the International Law of Military Operations and the Use of Force and Collective Security en leidt binnen de het Amsterdam Center for International Law (ACIL) het onderzoeksprogramma “Role of Law in Armed Conflict and Peace Operations”. Hij is als visiting research fellow verbonden aan verschillende universiteiten en organisaties, waaronder Columbia University, Cambridge University en het International Institute of Humanitarian Law in San Remo.
Terry Gill is bestuurslid van de International Society of Military Law and the Law of War. Terry Gill is hoofdredacteur van het Yearbook of International Humanitarian Law en redactielid van de Journal Of Conflict and Security Law en de Journal of International Peacekeeping. Ook is hij lid van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken. Een overzicht van zijn recente publicaties is hier beschikbaar.