Het bestuur van de stichting bestaat uit drie bestuursleden. Zij besturen de stichting, beheren de financiën en voeren toekomstgericht het beleid van de stichting uit.

De bestuursleden ontvangen geen beloning of onkostenvergoeding voor de door hen verrichte werkzaamheden ten behoeve van de Nederlandse militair juridische bibliotheek.

Voorzitter

Jos Vink (1983) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg, volgde het specialisatietraject militair recht aan de Universiteit van Amsterdam en studeerde cum laude af aan de Academie voor Overheidsjuristen. Vanaf 2006 tot 2018 was hij als officier ingedeeld bij de Militair Juridische Dienst van de Koninklijke Landmacht. Thans is hij werkzaam als rechter en is hij reserveofficier van de Militair Juridische Dienst van de Koninklijke Landmacht.

U kunt de voorzitter een e-mail sturen.

Secretaris

Bas van Hoek (1973) studeerde Nederlands recht aan de Katholieke Universiteit Brabant en volgde het specialisatietraject militair recht aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1998 tot en met 2007 was hij als officier-jurist ingedeeld bij de Militair Juridische Dienst van de Koninklijke Landmacht. Van 2007 tot en met 2015 was hij coördinator van het Expertisecentrum Militair Strafrecht Openbaar Ministerie (EMSOM) en maakte hij als reservist deel uit van 1 Civiel Militair Interactie Commando. Sinds 2016 is hij werkzaam als officier-jurist bij het Commando Luchtstrijdkrachten. Daarnaast doceert hij sinds 2011 het vak militair straf- en tuchtrecht aan de Universiteit van Amsterdam en is hij aan de uitgeverij Wolters Kluwer verbonden als auteur van de studiepocket militair straf- en tuchtrecht.

U kunt de secretaris een e-mail sturen.

Penningmeester

Sander Niekamp is in de bestuursvergadering van 1 juni 2016 benoemd als penningmeester. Hij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht en is thans als officier ingedeeld bij de Koninklijke Luchtmacht. Momenteel vervult hij de functie van sectiehoofd P&O specialismen van de Staf van het Commando Luchtstrijdkrachten.

U kunt de penningmeester een e-mail sturen.