Om de Nederlandse militair juridische bibliotheek te kunnen laten functioneren zijn er financiën benodigd. De Nederlandse militair juridische bibliotheek is daarvoor aangewezen op donaties, schenkingen en legaten.

Donaties en schenkingen aan de Nederlandse militair juridische bibliotheek zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting, omdat de stichting door de Belastingdienst is aangewezen als een Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Meer informatie daarover treft u aan op de website van de Belastingdienst. Omdat de Nederlandse militair juridische bibliotheek tevens wordt gezien als een “culturele ANBI”, geldt er een extra giftenaftrek. De stichting betaalt tevens geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen.

Dit is ons RSIN/fiscaal nummer: 853520355
Dit is ons KvK-nummer: 59487852
Dit is ons bankrekeningnummer (IBAN): NL91 SNSB 09 38 96 44 37 t.n.v. Stg Nederlandse militair juridische bibliotheek.

Donateur worden

Wilt u donateur worden van de Nederlandse militair juridische bibliotheek? Dat kan. Informatie hierover kunt u inwinnen bij onze penningmeester.

Eenmalige donatie

Mocht u een eenmalige donatie of schenking aan de stichting overwegen, dan kunt u dat doen door het door u gewenste bedrag over te maken op ons rekeningnummer.

Bijdrage voor de collectie

Heeft u een boek of een collectie van boeken die interessant kan zijn voor de Nederlandse militair juridische bibliotheek? Neemt u dan contact met ons op. U treft onze contactgegevens op de pagina “Contact” aan.