Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Nederlandse militair juridische bibliotheek gaat in overeenstemming met de AVG met gegevens om.

In de bestuursvergadering van 25 juni 2018 zijn het gegevensbeschermingsbeleid en de daarmee gecombineerde privacyverklaring vastgesteld. Ook is het register verwerkingsactiviteiten persoonsgegevens vastgesteld. U treft deze documenten hieronder aan en kunt die desgewenst downloaden.

Als verwerkingsverantwoordelijke (ook wel privacyfunctionaris genoemd) heeft het bestuur de secretaris aangewezen. Op het tabblad ‘Bestuursleden’ treft u de contactgegevens van de secretaris aan.